KELAS
20C
N0NAMANIMDOSEN PA 
1NORNADHIRA200104030002Syaipul Hadi, S.IP, MA
2HAYATI200104030015Syaipul Hadi, S.IP, MA
3ANIDA SEPTIANI NABILA200104030038Syaipul Hadi, S.IP, MA
4HJ FARIDATUL MUNIRAH200104030039Dra. Hj. St. Rahmah, M.Ag
5SITI ZAHRAH200104030040Dra. Hj. St. Rahmah, M.Ag
6YUSUF ALQORNI200104030041Dra. Hj. St. Rahmah, M.Ag
7MUHAMMAD SAPRIANOR200104030042Dra. Hj. St. Rahmah, M.Ag
8LUTFY WINDIANA200104030047Dra. Hj. St. Rahmah, M.Ag
9RIZKI FAHRINA200104030053Dra. Hj. St. Rahmah, M.Ag
10MIA RAHMAH DANIAH200104030060Dra. Hj. St. Rahmah, M.Ag
11MUHAMMAD FIKRI FADHIIL200104030065Dra. Hj. St. Rahmah, M.Ag
12ST AISYAH200104030140Raden Yani G, SE, MM
13NOVIA RAHMAWATI200104030142Raden Yani G, SE, MM
14MUHAMMAD HIFZI ADDINI200104030145Raden Yani G, SE, MM
15SYINA SYAHIN200104030148Raden Yani G, SE, MM
16MUHAMMAD HAIKAL FIKRI200104030149Raden Yani G, SE, MM
17AKHMAD NASIR HASRULLAH 200104030153Raden Yani G, SE, MM
18MUHAMMAD RIFAN HIDAYAT200104030155Raden Yani G, SE, MM
19MUHAMMAD KHAIDIR200104030156Raden Yani G, SE, MM
20NIDA ALAWIYAH200104030158Drs. Ahmad Rijali, M.Pd
21LISNA NOORHAPIPA 200104030160Drs. Ahmad Rijali, M.Pd
22MUHAMMAD RAHMANI200104030161Drs. Ahmad Rijali, M.Pd
23M.RAMADHANI RAHMAN200104030166Drs. Ahmad Rijali, M.Pd
24HJ.AISYA SAPWANI200104030167Drs. Ahmad Rijali, M.Pd
25ADITYA DWI FATRIA200104030170Drs. Ahmad Rijali, M.Pd
26NUR SAFITRI200104030173Drs. Ahmad Rijali, M.Pd
27MUHAMMAD IKHWAN FIRDAUS200104030178Drs. Ahmad Rijali, M.Pd
28MUHAMAD NASHIRUDDIN ASLAMI200104030180Drs. M. Abduh, MA
29NUR FITRI AMALIA200104030181Drs. M. Abduh, MA
30MUHAMMAD RIDHA ILHAMI200104030182Drs. M. Abduh, MA
31HENI HANDAYANI200104030185Drs. M. Abduh, MA
32MUHAMMAD VIKIY ARIANDI200104030187Drs. M. Abduh, MA
33 SITI FATIMAH200104030190Drs. M. Abduh, MA
34MUHAMMAD RAYHAN RAMADHAN200104030135Hatmansyah, S.Ag, ME
35MARDHIYA MUSYAFFA200104030139Hatmansyah, S.Ag, ME
KELAS
20C1
N0NAMANIMDOSEN PA 
1RISKA ANDINI200104030066Drs. Ahmad Gazali, M.Hum
2MUHAMMAD ZAINUDDIN ROYANI200104030069Drs. Ahmad Gazali, M.Hum
3HALISA AMALIA200104030071Drs. Ahmad Gazali, M.Hum
4KHUSNUL KHATIMAH200104030074Drs. Ahmad Gazali, M.Hum
5ZETHA AZZAHRA PUTRI200104030075Drs. Ahmad Gazali, M.Hum
6NAJWA RAISHA200104030077Drs. Ahmad Gazali, M.Hum
7ALYA FADILLA200104030079Drs. Ahmad Gazali, M.Hum
8MINDA SAFITRIYANI200104030081Drs. Ahmad Gazali, M.Hum
9MUHAMMAD DANI200104030094Drs. Ahmad Gazali, M.Hum
10NAFIDI200104030095Dr. H. Mukhyar Sani, MA
11MUHAMMAD A’LIANNOOR AZMI 200104030191Drs. M. Abduh, MA
12MUHAMMAD ALI WAFA200104030192Drs. M. Abduh, MA
13FIRDAUS NURZIKRULLAH200104030193Devi Noviyanti, SE, MM
14MARDIAH200104030194Devi Noviyanti, SE, MM
15MOCHAMAD GILANG AL-ASYMI200104030196Devi Noviyanti, SE, MM
16RIBHAN ALIANI200104030197Devi Noviyanti, SE, MM
17ALDI200104030199Devi Noviyanti, SE, MM
18MUHAMMAD DEDI WAHYUDI200104030200Devi Noviyanti, SE, MM
19MOH.ZARRA ASSIAM RAMADHANI200104030203Devi Noviyanti, SE, MM
20MUHAMMAD DIANI200104030204Devi Noviyanti, SE, MM
21AHMAD MAWAHIB200104030206Devi Noviyanti, SE, MM
22HAMDAYANA200104030207Devi Noviyanti, SE, MM
23SITI WAHDATUL NURIAH200104030209Hj. Jumi Herlita, M.Sc
24ANIS OLFIAH200104030210Hj. Jumi Herlita, M.Sc
25ADINDA FITRIYANA HAQIQI200104030213Hj. Jumi Herlita, M.Sc
26MOH. KAMARULLAH ANSARI200104030216Hj. Jumi Herlita, M.Sc
27HALIMATUS SA’DIAH200104030217Hj. Jumi Herlita, M.Sc
28MUHAMMAD SYAFI’I200104030218Hj. Jumi Herlita, M.Sc
29MUHAMMAD ARSYAD 200104030219Hj. Jumi Herlita, M.Sc
30MUHAMMAD ARIF AMIN200104030223Hj. Jumi Herlita, M.Sc
31FATIMATU ZAHRA200104030228Hj. Jumi Herlita, M.Sc
32KHAIRUNNISA A200104030229Hj. Jumi Herlita, M.Sc
33NOVI SURYANI PRATIWI200104030131Hatmansyah, S.Ag, ME
34MUHAMMAD AFIF200104030133Hatmansyah, S.Ag, ME
35SITI MUHIMMATUL ULYA200104030028Syaipul Hadi, S.IP, MA
36FAULINA AL MUHTARAMAH200104030031Syaipul Hadi, S.IP, MA
KELAS 20C2
N0NAMANIMDOSEN PA 
1RAUDATUS SYIFA200104030024Syaipul Hadi, S.IP, MA
2RISKA IRIYANI200104030025Syaipul Hadi, S.IP, MA
3ZAIDAH NORBAITI200104030096Dr. H. Mukhyar Sani, MA
4AYU MAGHFIRAH200104030101Dr. H. Mukhyar Sani, MA
5MUNIRAH200104030104Dr. H. Mukhyar Sani, MA
6MA’WAHUL JANNAH200104030105Dr. H. Mukhyar Sani, MA
7AHMAD AMIN200104030111Dr. H. Mukhyar Sani, MA
8MUHAMMAD NOOR AQIEL200104030113Dr. H. Mukhyar Sani, MA
9MUHAMMAD RAHMATILLAH200104030115Dr. H. Mukhyar Sani, MA
10MUHAMMAD RIFQI RAMADHAN200104030118Dr. H. Mukhyar Sani, MA
11SAID MISLIHAZA200104030231Restu Khaliq, SE, MM
12RYDHA RAHMADHANI200104030233Restu Khaliq, SE, MM
13DESI HAYATUL FITRI200104030240Restu Khaliq, SE, MM
14AKHMAD FAISAL200104030242Restu Khaliq, SE, MM
15SERLI NURUL AULIA200104030243Restu Khaliq, SE, MM
16ADIT HERMAWAN 200104030247Restu Khaliq, SE, MM
17TAUFIKUR RAHMAN200104030249Restu Khaliq, SE, MM
18MUHAMMAD AL FAHRI200104030251Restu Khaliq, SE, MM
19AHMAD JURAI200104030252Restu Khaliq, SE, MM
20SAIPUL HUDA200104030256Restu Khaliq, SE, MM
21M. MUHLISIN200104030257Restu Khaliq, SE, MM
22MUHAMMAD RIFKI200104030258Sri Anafarhanah, SEI, M.SI
23ANNITA FAHIRA SARAGIH200104030261Sri Anafarhanah, SEI, M.SI
24RAMZELIA RAHMAH200104030262Sri Anafarhanah, SEI, M.SI
25AHMAD MURSALIM200104030266Sri Anafarhanah, SEI, M.SI
26NUR AMANATUL MAWADDAH200104030268Sri Anafarhanah, SEI, M.SI
27FIRDAUS200104030271Sri Anafarhanah, SEI, M.SI
28HASBULLAH200104030276Sri Anafarhanah, SEI, M.SI
29MUHAMMAD RUDIANSYAH200104030279Sri Anafarhanah, SEI, M.SI
30ARYA200104030281Sri Anafarhanah, SEI, M.SI
31SAFRUDIN200104030282Sri Anafarhanah, SEI, M.SI
32HALIMAH200104030283Sri Anafarhanah, SEI, M.SI
33YULIA RISNA ARIANI200104030124Hatmansyah, S.Ag, ME
34AKHMADI200104030127Hatmansyah, S.Ag, ME
35WAHDATUL RAMADANI200104030033Syaipul Hadi, S.IP, MA